Week 13 (3/3)

TADEK 

25’ GRA –PEŁNA PRESJA-  3V1  -Z FINALIZACJĄ (FILM4 )

POLE GRY OK. 8X8M, ODDALONE OD BRAMKI OK.15M. TRZECH ZAWODNIKÓW USTAWIONYCH NA SĄSIEDNICH BOKACH KWADRATU – ZAWSZE ZAWODNIK Z PIŁKĄ MUSI MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZAGRANIA W LEWO LUB W PRAWO (PARTNERZY PORUSZAJĄC SIĘ MIĘDZY BOKAMI POLA GRY TWORZĄ LINIE PODANIA). PO WYMIANIE 5 PODAŃ NA OBWODZIE ZAWODNICY MOGĄ ZAGRAĆ PROSTOPADŁE PODANIE BOK KWADRATU, NAJBLIŻSZY OD STRONY BRAMKI. OBROŃCA PO ODBIORZE PIŁKI MUSI WYPROWADZIĆ JĄ POZA POLE GRY.

Gra na minimum 2 kontakty, każde zagranie zawodnik musi najpierw przyjąć min. 5 podań przed zagraniem piłki prostopadłej w kierunku bramki (możliwość finalizacji) obrońca po odbiorze piłki musi ją wyprowadzić poza pole gry przez wolny bok kwadratu po odbiorze piłki przez obrońcę, powstrzymać go może zawodnik który stracił piłkę, jeśli mu się nie uda odebrać piłki z powrotem, to zamiana ról

PIOTREK

15’ TECHNIKA FUNDAMENTALNA & UŻYTKOWA –(FILM 2)

PROWADZENIE PIŁKI ZE ZWODEM PLUS UDERZENIE

KAŻDY ZAWODNIK 5 X  LEWA NOGA /5 X PRAWA NOGA

ARTUR

15’ ROZGRZEWKA –MOTORYKA +TECHNIKA FUNDAMENTALNA – (FILM 1)

STRUMIEŃ KOORDUNACYJNO TECHNICZNY

2 SERIE PO 5 POWTÓRZEŃ –KAŻDY ZAWODNIK

MAREK

FITLIGHTY

Football Lab2. Home For Private and Semi Private Training Session.

Football Lab2 HQ :
Sport Ireland National Indoor Arena
Abbotstown, Dublin
Email: contact@footballlab2.com

Football Lab2 © 2021 . All Rights Reserved.